2021: Poika ja hame, author: Jani Toivola, Otava
2022: Poika ja perhostunne, author: Jani Toivola, Otava
2023: Poika ja rohkeusloikka, author: Jani Toivola, Otava
2023: Lolan suuri salaisuus, author: Lola Odusoga, WSOY

Back to Top